Bibliografia

 1. Baś-Mazur M., Kompendium wiedzy nowego przedsiębiorcy, Text, Kraków 2006.
 2. Bednarz J., Gostomski E., Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 3. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004.
 4. Gruszczyńska A., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, Warszawa 2008.
 5. Ickiewicz J., Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1993.
 6. Kalina-Prasznic U., Leksykon polityki gospodarczej, Wolters Kluwer, Kraków 2005.
 7. Katner W.J., Kodeks spółek handlowych. Wprowadzenie, Warszawa 2000.
 8. Koleśnik A., Do wyboru ryczałt lub podatek według skali, Rzeczpospolita – Dobra Firma, 09.01.2006.
 9. Łuczka T., Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Poznań 1997.
 10. Martyniuk T., Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2005 roku. Podatnika vademecum Nr 2, Difin, Warszawa 2005.
 11. Mikołajczyk B., Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 12. Mućko P., Sokół A., Jak założyć i prowadzić własną firmę, CeDeWu, Warszawa 2009.
 13. Olesińska A., Prawo podatkowe, TNOiK, Toruń 2004.
 14. Pazurek B., Ryczałt; książka podatkowa; księga przychodów i rozchodów, Wydawnictwo BP, Wrocław 2005.
 15. Piasecki B., Ekonomika I Zarządzanie małą firmą, WN PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 16. Pluta W., Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 17. Poszwa M., Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 18. Powiałowski A., Koroluk S., Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Gdańsk 2005.
 19. Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. U. L 243 z 11.9.2002)
 20. Safin K., Zarządzanie własną firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 21. Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgowej, ODDK, Gdańsk 2010
 22. Stróżycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2002.
 23. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2004 r., Nr 213, poz. 2155)
 25. Walczak M. (red.), Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, Difin, Warszawa 2003
 26. Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 27. Zadora H., Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>